Activiteiten projectgroep Mikondo

Activiteiten projectgroep ‘Voor schoolkinderen in Mikondo, DRCongo’

 

Het jaar 2022 ligt achter ons. Een jaar waarin wij als projectgroep en vrijwilligers ons best hebben gedaan om gelden te genereren voor de school La Tulipe.

Vele vrijwilligers hebben zich het afgelopen jaar ingezet en een mooi bedrag bijeengebracht. De opbrengst van 2022 is € 10.528,–.

Deze opbrengst is als volgt tot stand gekomen: twee keer een collecte (€ 1.316,–); ons deel van de acties in de 40-dagentijd van de diaconie (€ 623,–); giften (€ 879,– waaronder € 530,– specifiek voor de stormschade van maart); potgrond (€ 567,–); verkoopkast in de Klincke (€ 320,–); speelgoed en curiosa vanuit pand Zoer (€ 1.611,–); pannenkoeken Koningsdag en Vestingdagen (€ 987,–); kniepertjes (€ 3.762,–) en statiegeld (€ 462,–).

In december hebben we voor bijna € 400,– aan kaarsen verkocht (met een verdubbelaar in Amersfoort was onze opbrengst € 800,–). Kaarsen gemaakt van kaarsrestanten, door vrijwilligers van de Fonteinkerk in Amersfoort, die ook de school La Tulipe met de opbrengst van acties steunen (de verkoop in Amersfoort was € 6.500,– verdubbeld tot € 13.000,–).

De verkoop van kniepertjes is in 2022 erg hoog, het gevolg van de vele verkoopmogelijkheden die ons aangereikt werden. Begonnen bij Koningsdag en de Vestingdagen, met in het laatste kwartaal o.a. verkopen vanuit Kerk, Nijestede, tijdens de Kerstmarkt van de FancyFair vanuit de Klincke, Winterfair, Open Dag 25 november, bij de Kerstnachtdiensten en vanaf eind oktober hebben we ook bestellingen bij u thuisgebracht. Uiteindelijk konden we ruim 1500 zakjes (á 12 st) verkopen.

Met onze arbeid konden we een belangrijk fundament leggen voor het schoolwerk van La Tulipe. Kinderen die zonder onze hulp geen toegang tot onderwijs krijgen, omdat de familie de schoolkosten niet kan betalen. En kosten waarvoor o.a. via fondsen geen middelen te verkrijgen zijn.

 

Van de Stichting Vrienden van Mikondo kregen we het volgende overzicht van de bestedingen van onze gelden:

In mei voor rapporten (€ 1.900,–) en een deel van de eindexamens (€ 1.100,–).
In juni voor de afsluiting van de kleuterschool met een brevet en een maaltijd (€ 600,–) en een deel van het maandgeld.
In augustus de 1e termijn van de verzekeringen van leerlingen (€ 1.600,–)
en verplichte documenten voor leerlingen bij de start van het schooljaar (€ 1.050,–).

In september 2e termijn van verplichte afdrachten, waaronder verzekeringen (€ 3.400,–).

En tot slot in december benodigdheden voor de naaischool (€ 800,–).

Iedereen die hieraan mee heeft gewerkt, door arbeid (van de vele vrijwilligers) of door het kopen van onze producten, heel hartelijk dank.

We hopen dat we komend jaar weer op uw medewerking mogen rekenen.

Projectgroep ‘Mikondo, voor schoolkinderen in DRCongo’: Marit, Tineke, Doetie, Pieter, Margriet en Ieneke.

Kunt u niet meedoen aan de activiteiten, maar wilt u wel de schoolkinderen steunen? Dan kunt u een financiële bijdrage overmaken naar de bankrekening van taakgroep ZWO o.v.v. ‘schoolkinderen DRCongo’. Rek.nr. ZWO: NL83 RABO 0149 1081 25.

Voor actuele informatie uit Mikondo, kijk dan op de website www.mikondo.nl.

 

N.B. Heeft u kaarsrestanten?
Lever ze in bij De Opgang, daar staat een doos.
Dan kunnen ze volgend jaar in Amersfoort gebruikt worden om opnieuw kaarsen te maken.

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » Activiteiten projectgroep Mikondo