diaconale collecten januari 2023

Van de diaconie: diaconale collecten bij online-diensten januari 2023

 Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

In januari 2023 gaat het om de volgende collecte.

Zondag 8 januari, 1e collecte diaconie bij ‘Kerkdienst zonder Verwarming’

bestemd voor: Mensenkinderen

Ook dit jaar willen we weer op deze manier stil staan bij mensen – wereldwijd – die letterlijk in de kou staan.
Maar nu met een ander gevoel, omdat we zelf óók geconfronteerd worden met de problematiek van schaarste aan aardgas en hoge energieprijzen.

Komt u lekker warm gekleed naar de kerkdienst en als u hebt, neemt u nog een dekentje of iets dergelijks mee?
Voor uzelf, of voor een andere kerkganger, die er niet aan gedacht heeft of bij ons te gast is.

De collecte is voor de Stichting “Mensenkinderen”, voor hulp aan kinderen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië.

Afgelopen jaar was het thema: “Brandhout gezocht”.
Helaas is het brandhout voor arme gezinnen onbetaalbaar geworden.
Hulp is nu extra nodig!

Om minder afhankelijk te worden van duur brandhout is ‘Mensenkinderen’ drie jaar geleden een experiment gestart met de teelt van Olifantsgras.
Dit gewas kan goed verbouwd worden in de betreffende landen.
De houtachtige vezels kunnen samengeperst worden tot briketten en zijn een goed alternatief voor hout.
Dit lijkt veelbelovend.