diaconale collecten April 2023

Van de diaconie: diaconale collecten bij online-diensten april 2023

 

Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

In april 2023 gaat het om de volgende collecten.

 

Zondag 2 april, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Werelddiaconaat, Moldavië (kerk helpt kwetsbare mensen).

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Witte Donderdag 6 april, 1e collecte Heilig Avondmaal bestemd voor: Stichting Present

Wij geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn. Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present!

Zondag 16 april, 3e collecte bestemd voor: Rampenfonds

Fonds voor het reserveren van gelden, die bij voorkomende rampen onmiddellijk kunnen worden besteed.

 

Zondag 23 april, 3e collecte bestemd voor: Roosevelt Vakantieweek Doorn

De Roosevelt Vakantieweek is bedoeld voor alleenstaanden met een lichamelijke beperking, die georganiseerd wordt door het Diaconaal Streekverband Noordwest Overijssel.

Gasten kunnen op het Nieuw Hydepark in Doorn heerlijk genieten van de groene omgeving en de rust. Zowel de kamers als de wandelpaden zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Het vakantiecentrum beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. De Roosevelt Vakantieweek wordt mogelijk gemaakt door heel veel ondersteuning van vrijwilligers. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig.

 

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » diaconale collecten April 2023