Diaconale collecten aug 2022

Van de diaconie: diaconale collecten bij de diensten augustus 2022

Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

In  augustus 2022 gaat het om de volgende collecten.

 

Zondag 14 augustus , 3e collecte bestemd voor: INLIA

INLIA  is een organisatie  vanuit verschillende geloofsgemeenschappen, die hulp biedt aan asielzoekers en vluchtelingen in nood.

De hulp bestaat onder meer uit:

– Juridische hulp bij aanvragen asiel

– Zoeken naar mogelijkheden voor vergoeding van medische hulp

– Helpen bij veilige terugkeer naar land van herkomst of naar een ander land

– Kerken , gemeenten en andere organisaties ondersteunen en advies geven bij de zorg voor asielzoekers

INLIA is een onafhankelijke organisatie.  De inkomsten bestaan uit giften.

Veel meer informatie is te vinden op www.Inlia.nl

 

Zondag 28 augustus, 1e collecte Heilig Avondmaal bestemd voor: Edukans

 

Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wereldwijd gaan 258 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Onderwijs geeft kinderen vaardigheden waarmee ze aan een goede toekomst kunnen bouwen. Daarom werken wij iedere dag aan beter onderwijs in ontwikkelingslanden.