Terugblik 38 ste Fancy fair en uitslag verloting

Fancy Fair voor de 38e keer gehouden op zaterdag 27 augustus 2022.

Don van Veen schreef in de Opregte Steenwijkercourant:

„Een mooie dag, prettig met elkaar samengewerkt en een geweldige opbrengst”, zo sprak voorzitter Harry Roskam. „Om precies te zijn een bedrag van 31.666,24 euro.”

Door corona was het 3 jaar geleden en eindelijk konden wij weer. Na 3 jaar konden wij met behulp van heel veel vrijwilligers dit evenement weer organiseren. Een groot compliment voor al die sjouwers, verkopers en opruimers. Alleen samen door een goede samenwerking konden wij dit weer organiseren.

Een geweldige dag met goede weersomstandigheden, om en de nabij de 24 graden. Aan het eind van de dag kon ik de opbrengst van € 31.666,24 melden. Dit jaar in samenwerking met de Stichting Grote Kerk komt de netto-opbrengst (wij hebben ook kosten gemaakt) ten goede aan de restauratie van het Van Oeckelen-orgel, gebouwd in 1861, het grootste Van Oeckelen-orgel van Nederland.

Dit jaar voor het eerst ook in de Grote Kerk. Veel positieve geluiden maar ook geven verschillende reacties aanleiding om hier nog eens over na te denken. Uw mening horen wij ook graag, u kunt ons mailen naar FancyFair@pkn-steenwijk.nl.

Eigenlijk verliep de dag zonder problemen. ’s Morgens waren de eerste vrijwilligers om 05.30 uur bij de kerk voor het lossen van de vrachtwagens en het bevoorraden van de kramen. Ook hierin een goede samenwerking tussen elkaar zodat de kramen zo rond 7.30 uur bevoorraad waren. Vanaf 7.30 uur waren de verkopers uitgenodigd om de kramen in te richten. Geweldig om te zien, verrassend wat er allemaal uit de dozen tevoorschijn kwam. Al om 09.00 uur waren er al veel koopjesjagers op zoek. Ruim voor half tien kwamen veel bezoekers van heinde en ver. Exact om 9.30 uur startte de verkoop. Vanaf het begin was er veel belangstelling. Dat ging zo’n beetje de gehele dag door.

Zo rond 15:30 uur hebben wij de dag afgesloten en het opruimen kon beginnen. Met hulp van de ROVA was alles zo rond 18:00 uur weer opgeruimd en stonden de stoelen in de kerk weer op zijn plaats. Een compliment voor de ROVA dat zij ons willen helpen met het opruimen van het restant van de markt. Maandagmorgen is het kerkplein met een veegwagen aangeveegd.

Na de Fancy Fair zijn de boeken naar Pand Zoer gegaan en zal de verkoop van de boeken doorgaan op alle zaterdagen vanaf Kopje Cultuur tot en met de elfduizend markt.

Ook tijdens deze Fancy Fair is een grote verloting gehouden. Al een aantal malen ben ik gevraagd “waar kan ik de uitslag vinden”. Deze vindt u hier op de website www.pkn-steenwijk.nl. Ook zal deze worden afgedrukt in De Brug van deze maand.

Vanaf zaterdag 3 september, tussen 10 en 12 uur, kunt u weer de goederen inleveren bij de loods aan de Wheermaten 7c.

De 38e Fancy Fair was eigenlijk een dag die min of meer vlekkeloos is verlopen. In velerlei opzichten een perfecte dag. Op naar de 39e editie.

Namens de Fancy Fair
Harry Roskam

 

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » Terugblik 38 ste Fancy fair en uitslag verloting