Diaconale collecten sept 2022

Van de diaconie: diaconale collecten bij online-diensten september 2022

 

Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

In september 2022 gaat het om de volgende collecten.

 

Zondag 4 september , 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie, Werelddiaconaat Myanmar

Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.

Lees meer

Zondag 18 september, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie, Zending Syrië

Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk – het hart van de christelijke gemeenschap – betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

Lees meer

Zondag 25 september, 3e collecte bestemd voor: ZWO jaarthema SAVE

SAVE is een projectpartner van Kerk in Actie binnen het thema ‘Kinderen in de Knel’.

De Indiase directeur Aloysius werd geraakt door het leed van werkende kinderen en verzette zich daartegen. Hij richtte in 1993 SAVE op in Tirupur (een stad zo groot als Rotterdam), speciaal om kinderarbeid in de textielindustrie tegen te gaan. Kinderen zijn aantrekkelijk als goedkope arbeidskrachten, die vaak veel uren en lange dagen maken.

SAVE motiveert ouders om hun kinderen niet meer te laten werken en zorgt voor onderwijs. Veel kinderen spreken de lokale taal niet (vaak kinderen van arbeidsmigranten uit andere delen van het land) of zijn geen onderwijs gewend. Ze krijgen eerst een jaar lang aangepast onderwijs, daarna kunnen ze naar het gewone onderwijs en hebben ze later meer kans op beter betaald werk. Zo biedt SAVE deze kinderen een toekomst.