diaconale collecten aug 2023

Van de diaconie: diaconale collecten augustus

 

Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

In augustus 2023 gaat het om de volgende collecten.

 

 

Zondag 13 augustus, 1e collecte HA bestemd voor: Groene Wens Boot.

De Groene Wens Boot is een fluisterboot én speciaal gebouwd voor mensen met een fysieke beperking, die samen met hun vrienden of familie een dag willen genieten van de natuur in Nationaal Park de Weerribben-Wieden.

De Groene Wens Boot ligt bij het Buitencentrum van Staatsbosbeheer in Ossenzijl.

De boot wordt bestuurd door ervaren schippers.

Bij het ontwerp is uitgegaan van de mogelijkheden voor gasten met een beperking.

Ook mensen in een (rol)bed kunnen probleemloos aan en van boord.

Zondag 13 augustus, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie, Zending Ghana

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn moslims in de meerderheid. Vooral het leven in afgelegen dorpen is een hele uitdaging met slechte wegen en tekort aan schoon drinkwater en elektra. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die mensen kunnen ondersteunen. Ook leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal.

Zondag 20 augustus, 3e collecte bestemd voor: See You’.

Deze organisatie zet zich onder andere in voor mensen met een handicap in landen als Rwanda, Ethiopië en Cambodja. Zij vallen vaak buiten de boot, omdat er beperkte mogelijkheden voor hen zijn om mee te doen in het dagelijks leven. In het ergste geval worden ze weggestopt. See You ziet hen en zorgt ervoor dat ze de juiste medische zorg krijgen. Vaak kunnen ze na een kleine ingreep en met een beetje hulp weer gewoon naar school. Jongeren met een handicap begeleidt See You naar werk.