diaconale collecten juli 2023

Van de diaconie: diaconale collecten juli 2023        

 

Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

In juli 2023 gaat het om de volgende collecten.

 

Zondag 2 juli, 3e collecte bestemd voor: INLIA.

INLIA  is een organisatie vanuit verschillende geloofsgemeenschappen, die hulp biedt aan asielzoekers en vluchtelingen in nood.

De hulp bestaat onder meer uit:

– Juridische hulp bij aanvragen asiel
– Zoeken naar mogelijkheden voor vergoeding van medische hulp
– Helpen bij veilige terugkeer naar land van herkomst of naar een ander land
– Kerken, gemeenten en andere organisaties ondersteunen en advies geven bij de zorg voor asielzoekers

INLIA is een onafhankelijke organisatie.  De inkomsten bestaan uit giften.

Veel meer informatie is te vinden op www.Inlia.nl

 

Zondag 16 juli, 3e collecte bestemd voor: Heifer

Ruim 800 miljoen mensen gaan wereldwijd met honger naar bed. Daar wil Heifer verandering in brengen. Samen met de boerengezinnen ontwikkelen zij duurzame landbouwprojecten die gericht zijn op het bereiken van een leefbaar inkomen en het verbeteren van de regionale voedselvoorziening. Heifer projecten kenmerken zich door een geïntegreerde aanpak van voedselzekerheid, inkomensverbetering en inspelen op het veranderend klimaat. Wanneer deze componenten worden versterkt met het verbeteren van de positie van de vrouw, het vergroten van de kansen voor de jeugd en het stimuleren van onderlinge samenwerking, creëren ze sterke en veerkrachtige gemeenschappen en een structurele vermindering van honger en armoede.

Heifer website

Zondag 30 juli, 3e collecte bestemd voor: ZWO: Jaarthema ‘Vrolijkheid in asielzoekerscentra’.

Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven.

Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het Kunstlab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen.

Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie Kunstlab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten.

Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.