diaconale collecten juni 2023

Van de diaconie: diaconale collecten bij online-diensten juni 2023

 

Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

In juni 2023 gaat het om de volgende collecten.

Zondag 4 juni, 3e collecte bestemd voor: La Tulipe in Mikondo DRCongo.

Onze gemeente is al vele jaren betrokken bij de school LA TULIPE met gratis onderwijs voor 1200 leerlingen. Na de stormschade van vorig jaar maart, is er veel werk verzet om de schade te herstellen. Lessen gingen daarbij ‘gewoon’ door. Momenteel is er de drukke examenperiode voor eindexamenkandidaten, maar ook voor alle leerlingen is er een overgangstoets nodig om naar een volgend schooljaar te kunnen.

Dit brengt veel verplichte vaste kosten met zich mee. In DRCongo zijn de dagelijkse kosten en benodigdheden voor de school, net als in Nederland enorm gestegen.

Daarnaast zijn de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar ook al in volle gang, met een belangrijke taak voor de leerlingen van de naaischool: het maken van nieuwe schooluniformen.

Helpt u mee om dit belangrijke werk mogelijk te maken?

 

Zie voor actuele informatie de website: www.mikondo.nl.

 

Inzameling producten voor de VOEDSELBANK

De VOEDSELBANK heeft geen vakantie.

Het hele jaar door ondersteunen we mensen die voedselhulp nodig hebben. Misschien is het voor hen in de vakantieperiode juist wel heel mooi als er ze extra basisproducten krijgen.  Dan is er mogelijk wat geld over voor leuke dingen! We willen begin juni graag weer een inzamelingsactie voor producten voor de VOEDSELBANK houden.

Het gaat dan met name om onderstaande basis voedingsmiddelen:

–  Rijst

–  Pasta + saus

–  Vis in blik

–  Groente in blik of pot

–  Houdbare melk

Een bijdrage voor vers fruit is ook van harte welkom op: NL49 RABO 0685 1147 32 t.n.v. Diaconie PGS o.v.v. ‘Fruit voor de voedselbank’

De actie loopt van zondag 4 juni tot en met zondag 11 juni.  U kunt de boodschappen meenemen naar de kerk.  Er staan kratten klaar waar u ze in kunt doen.  Doet u mee?

Lege eierdozen zijn ook zeer welkom!  U kunt ze in een krat doen, die staat in een nis in de gang, náást de OPGANG.  Vlakbij de ‘oude’ ingang.

Alvast hartelijk dank!

 

Zondag 11 juni, 1e collecte bij Heilig Avondmaal bestemd voor: Voedselbank

De voedselbank helpt diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken zij samen met bedrijven, instellingen, gemeente en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Er wordt samengewerkt met lokale organisaties die de klanten helpen om weer op eigen benen te staan.

Met uw bijdrage in de collecte, maakt u het mogelijk, dat het waardevolle werk van de Voedselbank door kan blijven gaan. Hartelijk dank voor uw gift!

Zondag 18 juni, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Werelddiaconaat, Colombia

Seksueel misbruik van jongeren stoppen in Colombia. In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden. Sociaal werkers gaan de straat op en bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft, kan terecht in hun opvanghuis. Medewerkers geven voorlichting op scholen en trainen ambtenaren, kerkleiders en docenten, zodat ze uitbuiting herkennen en weten hoe ze zich kunnen inzetten om dit te voorkomen. Met steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting beschermen en begeleiden

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken naar: NL49 RABO 0685 1147 32, t.n.v. Diaconie PGS o.v.v. collecte 18 juni ‘Kerk in Actie: Werelddiaconaat, Colombia’.