TAIZE-ZINGEN 20 juni 23

TAIZE-ZINGEN

Met een groepje gemeenteleden zijn we bij elkaar geweest om te kijken of we hier in Steenwijk af en toe een Taizé-viering kunnen houden.

Taizé is een plaatsje in Frankrijk waar een oecumenisch klooster staat. Elk jaar komen duizenden jongeren samen. Drie keer per dag zijn er diensten waarin heel veel gezongen wordt en waarin een lange stilte is. De liederen zijn vaak teksten uit de psalmen die heel vaak herhaald worden.Omdat we nog moeten werken aan onze “liederen-kennis” leek het  ons goed om eerst gewoon eens een uurtje te zingen met elkaar.

Dat willen we gaan doen op dinsdag 20 juni om half acht in de kerk, gewoon bij de piano. Als je een Taizeboekje hebt, mag je het meenemen.
In het liedboek staan er ook een paar. Speel je een instrument en wil je meespelen, laat het even weten. Laat je je graag verrassen dan ben je ook welkom.
Kom lekker mee zingen. In het nieuwe seizoen willen we dan een “echte” viering gaan houden waarop we in elk geval de liederen van 20 juni gaan zingen.

Namens de Taizé-groep,  Marieke Ariesen-Holwerda