diaconale collecten mei 2023

Van de diaconie: diaconale collecten bij diensten in mei 2023

Voor de diaconale doelen van de derde collecte, kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk
NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

In mei 2023 gaat het om de volgende collecten.

  

Zondag 7 mei, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Noodhulp, Oekraïne, kerk voor de samenleving

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Al jaren stimuleert partnerorganisatie UEP lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien in eigen dorp of stad. Dat werkt: deze gemeenschappen maken het verschil voor iedereen die hulp nodig heeft.

 

 

Zondag 14 mei, 3e collecte bestemd voor: World Servants

World Servants is een christelijke organisatie die scholen, klinieken, schoonwater- voorzieningen en huizen bouwt in ontwikkelingslanden met behulp van groepen jongeren en volwassenen uit Nederland. Zo probeert World Servants de leefomstandigheden voor veel kinderen en volwassenen in ontwikkelingslanden te verbeteren. Daartoe activeert World Servants deelnemers en werft fondsen voor allerlei projecten. Het motto van World Servants is: ‘bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander’.

 

 

Hemelvaartsdag, 18 mei, 3e collecte bestemd voor: Noodfonds Diaconaal Platform

Het DPS is in 2015 opgericht. Daarin werken veel kerken in Steenwijkerland samen. De doelstelling van DPS is om een spreekbuis te zijn vanuit de samenwerkende kerken met organisaties op het gebied van sociale- diaconale en maatschappelijke zorg. Ook wil het DPS ontwikkelingen op sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein signaleren en nieuwe initiatieven helpen ontwikkelen en is tevens de vraagbaak van de diaconieën op deze gebieden. Veel van de hulp die verstrekt wordt is de zogenaamde ‘stille hulp’. Dit is hulp voor mensen voor wie geen beroep kunnen doen op andere inkomsten of andere organisaties, maar voor wie hulp wel noodzakelijk is. Daarom wordt DPS soms ook aangeduid als ‘Noodfonds’.

 

 

 

Zondag 28 mei,  3e collecte bestemd voor: Vakantie Bijbelweek

De vakantie bijbelweek wordt door verschillende Steenwijker kerken georganiseerd om kinderen van 4 tot 12 jaar op een speelse en feestelijke manier kennis te laten maken met het christelijk geloof. Aan de hand van een thema leren de kinderen verhalen uit de Bijbel. Vrijwilligers uit diverse kerken houden zich bezig met de voorbereidingen om alles klaar te maken rondom het thema van dit jaar: ‘Tel maar mee!’

Als klap op de vuurpijl is er op de slotdag een ludieke act, helemaal passend bij het thema en bij de kinderen. Het wordt een geweldige afsluiting waarmee we hopen ook kinderen te trekken die anders niet in een kerk komen. Het doel is om middels deze act kinderen over Jezus te laten horen!

Helpt u mee om deze dagen voor de ongeveer 80 kinderen die er dagelijks komen tot een groot succes te maken?