diaconale collecten sept 2023

Van de diaconie: diaconale collecten september

 

Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

In september 2023 gaat het om de volgende collecten.

 

Zondag 3 september, 3e collecte bestemd voor: Mercy Ships.

Medische zorg voor ieder mens.

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door gratis medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien.

Door de jaren heen (vanaf 1978) zijn meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten.

Waarom is gekozen voor een schip: 80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150 km afstand van een havenstad. Een schip biedt een beschermde en schone omgeving om de kans op infecties minimaal te houden. Er is schoon drinkwater en er zijn goede sanitaire voorzieningen. Bij plotselinge onrust, bijvoorbeeld een burgeroorlog, kan het schip wegvaren om de veiligheid van de vrijwilligers te waarborgen.

https://www.youtube.com/channel/UCjIRpCr-obYvqNDq0AVu2MQ

 

 

Zondag 24 september, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie, Zending Syrië

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving.

Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » diaconale collecten sept 2023