DORCAS VOEDSELACTIE 2022

Net als vorig jaar organiseren we in november de Dorcas Voedselactie in een aangepaste vorm.
We zamelen geld in waarmee Dorcas in de landen zelf voedsel koopt en daar pakketten van maakt.
Doet u dit jaar ook weer mee?.

U kunt uw bijdrage overmaken naar het re. nummer van de ZWO:

NL 83 RABO 0149 1081 25 o.v.v. Dorcas 2022
Voor meer informatie : zie ‘ De Brug’ van oktober 2022.

Namens Dorcas en de ZWO hartelijk dank!