GEZOCHT: kinderen (7-20 jaar)

GEZOCHT: kinderen (7-20 jaar) die mee willen doen aan het kerstspel.

Op eerste kerstdag willen we een kerstspel laten zien aan de gemeente.

Een kerstspel is een oude manier om het verhaal van kerst zelf te beleven en opnieuw te horen.

We studeren dit in op woensdagen 7, 14,21 december van half zeven tot half acht.

Er zijn rollen met tekst en ook zonder. Bedenk maar wat je wilt.

Als je mee wilt doen, meld je dan bij dominee Marieke Ariesen tel. 06-53713891 of

dsmariekeariesen@pkn-steenwijk.nl en doe dat z.s.m. in elk geval voor 23 november!

Ook zoeken we mensen die kleding kunnen naaien
(geen moeilijke dingen, gewoon capes) en we zoeken kronen.
Fijn als u, als jij mee wilt helpen.