Kerkdienst zonder verwarming

–  16 februari 2020
Voor de 4e keer wordt een ‘kerkdienst zonder verwarming’ gehouden. Het drukt ons ‘heel even’ met de neus op de werkelijkheid: wereldwijd zijn er door rampen miljoenen vluchtelingen, ontheemden en mensen die hun eigen bestaan zien verdwijnen. De diaconie is van mening dat wij hiervoor de ogen niet kunnen sluiten. Daarom sparen we stookkosten uit door de kachel in de kerk op een laag pitje te zetten. De bedoeling is om naastenliefde eens op een andere manier aan de orde te stellen, door (maar een uur) in de onverwarmde kerk te dienst te vieren. Of zoals een ouder gemeentelid eens zei: “Een uurtje kou, waar praten we over”. De diaconie is zich terdege bewust van het feit dat deze actie maar een druppel op een gloeiende plaat is, maar dat het beter is dan géén druppel.
De diaconie kiest dit jaar als bestemming ‘Hoe krijg ik het warm in deze winter’, een actie van Stichting ‘Mensenkinderen’, voor mensen in nood.
‘Mensenkinderen’ helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. De diaconale rondgangscollecte (1e) op zondag 16 februari is bestemd voor dit doel. Vooraf de dienst  kunt u vanaf 9.10 uur warme chocolademelk krijgen in de kerk, de dienst begint om 9.30 uur.  Mensen die niet in de kerkdienst aanwezig kunnen zijn, kunnen ook een gift storten op het rekening nummer van de diaconie: NL 49 RABO 0685 1147 32  o.v.v. ‘ collecte mensenkinderen’.  Werkgroep Diaconaat.

Hier bevindt u zich:
Home » Actualiteiten » Kerkdienst zonder verwarming