Stichting Grote Kerk Steenwijk

Stichting Grote Kerk Steenwijk ziet het levenslicht.

Met de ondertekening van de akte op 16 november jl. is de stichting Grote Kerk Steenwijk geboren.

De Stichting is een idee die we als kerkelijke gemeenschap hebben opgeschreven in ons beleidsplan. Dit beleidsplan is in 2015 vastgesteld door de kerkenraad, nadat we samen op gemeenteavonden met de leden hebben nagedacht over de toekomst. Wat we met de stichting beogen is dat het onderhoud van dit gebouw grotendeels wordt bekostigd uit de exploitatie van het kerkgebouw, zodat de kerkelijke bijdrage van onze leden grotendeels aan andere dingen kan worden besteed.

In het huidige beleidsplan is het volgens opgenomen:

Wij creëren een accommodatie voor onze gemeenschap met  ‘gastvrijheid’ (open) en ‘ruimte voor verscheidenheid/flexibiliteit’ als kenmerken.

Om de doelstellingen te realiseren draagt een autonome projectgroep de exploitatieverantwoordelijkheid. Er komen aanpassingen binnen het kerkgebouw en ook een functionele verbinding met eventueel ondersteunende accommodaties. Verbouwing en verbindingen mits een sluitende exploitatie  wordt behaald. De financiering komt uit verkoop van vastgoed en landerijen. (bezit afstoten)

De kerk is veel open en het beheer wordt grotendeels gedaan door vrijwilligers. Naast de “ eigen” gemeenteleden, ook vrijwilligers werven en financiële middelen halen uit de gemeenschap van Steenwijk,  zgn.  ‘vrienden van de Grote kerk’. Er zijn meerdere activiteiten op doordeweekse dagen door de brede inzet van de nieuwe accommodatie.

De werkgroep kan tevens denken aan de opzet van een soort business club welke de grote kerk van Steenwijk heeft als “thuishaven ”en op een bepaalde manier zich wil inzetten voor maatschappij en kerk. Verder stimuleren  van gebruik door verenigingen als Crescendo, koren, muziekschool, bedrijfssamenkomsten.

Het gebruik van de kerk mag in principe niet ten koste gaan van waarvoor het gebouw bestemd is, nl kerk-zijn.

 Goed om te zien dat een beleidsplan niet in de la verdwijnt, maar dat we er ook daadwerkelijk iets meedoen.

De stichting gaat zich inzetten voor het behoud van het grootste monument van Steenwijk. Dat betekent exploitatie van de kerk, openstelling, verhuur en een waardevolle toeristische- en culturele programmering voor de stad Steenwijk en omstreken.

In de statuten is opgenomen dat in ieder geval 1 belijdend lid van de Protestantse gemeente zitting moet hebben in het bestuur. Ook is opgenomen dat de statuten alleen maar kunnen wijzigen met goedkeuring van de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Steenwijk.

Aan een overeenkomst tussen de stichting Grote Kerk en de Protestantse gemeente Steenwijk wordt nu gewerkt. De uitgangspunten van deze overeenkomst is dat het ‘kerk-zijn’ van onze gemeente voorrang heeft en dat de activiteiten moeten passen bij ons als Protestantse Gemeente.