Zondag Voleinding 21 november 2021

De laatste zondag van het kerkelijke jaar.

Willen we de gemeenteleden, die afgelopen jaar zijn gestorven, gedenken.

Het symbool ‘Alfa en Omega’ wijst ons op de belofte:

“God staat aan het begin – en Hij komt aan het einde”.

De sluier is een teken van het beeld van Het Nieuwe Jeruzalem als een bruid versierd voor de bruidegom.

 

Vanuit de kerkbrief

We leggen hun namen in Gods hand en herdenken hen met liefde.

 

Onze namen staan geschreven                                 Laat ons in de stilte groeien

In de holte van Uw hand                                             Totdat op de jongste dag

Als een teken dat ons leven                                       Onze namen open bloeien

In U, Heer, is ingeplant.                                              Op Uw goddelijk gezag

Steeds als Gij Uw handen opent                               Dan gebeurt wat  wij nu dromen

Zien Uw ogen ons weer aan                                       Dat wij in uw louter licht

En gedenkt Gij Uw belofte:                                        Tot U nader mogen komen

Een volkomen nieuw bestaan                                    Aangezicht tot aangezicht

 

 

Hier bevindt u zich:
Home » Bloemschikken » Zondag Voleinding 21 november 2021

Berichten bloemschikken