VOORJAARSMIDDAG 75+

Wij nodigen van harte onze 75+ers uit voor de voorjaarsmiddag op donderdagmiddag 11 mei 2023 van 14.00 uur tot 17.00 uur in de Meenthehof.

Dhr. H. Stam komt ons vertellen over: ‘De geschiedenis van de Beulake en haar omgeving”

Pastor Marijke Landlust verzorgt de meditatie.

Er kan  voor vervoer gezorgd worden.

Na afloop wordt er voor de onkosten een collecte gehouden.

U kunt zich opgeven bij: Sijntje Hetebrij tel. 513616,  Egbertje Doeve tel. 511259; Janny van Eerten tel. 516944.

Vr.gr. de organisatiecommissie.