Expositie Kerk & Hobby in Grote Kerk. 2023

Stilte!

Expositie Kerk & Hobby in Grote Kerk.

 

Alweer voor de 18e keer zal de Kerk & Hobby groep in de Grote Kerk in Steenwijk een expositie inrichten van gemaakte werkstukken. Thema dit jaar is “Stilte”.

Enkele keren per jaar komt de groep bij elkaar om te spreken over het onderwerp dat is gekozen: hoe denk je vanuit je geloofsovertuiging over het thema “Stilte”? Wat zegt de Bijbel hierover? Welke rol speelt stilte in jouw leven? Dit jaar werd het thema vanuit de Bijbel belicht door Marijke Landlust, pastor PKN Steenwijk.

Iedereen geeft op eigen manier vorm aan het thema in een werkstuk. Elke deelnemer doet dit met de eigen hobby-techniek.

Zo zullen er werkstukken te zien zijn, gemaakt met allerlei technieken: o.a. quilten, fotograferen, papier, symbolisch bloemschikken, tekenen, acryl schilderen, aquarelleren, kalligraferen, pastel schilderen, keramiek.

De expositie wordt officieel geopend op zaterdag 21 oktober 2023, ’s middags om 15.00 uur in de Grote kerk van Steenwijk.

De koffie/thee staat vanaf 14.30 uur klaar en de werkstukken kunnen bekeken worden.

Tijdens de opening zullen de Dansvlinders uit Tuk hun dansen laten zien n.a.v. het thema. Van harte welkom!

Op zondag 22 oktober zal het thema centraal staan in de morgendienst in de Grote Kerk, aanvang 9.30 uur. Pastor Marijke Landlust zal de dienst leiden, die mede wordt voorbereid  door leden van de Kerk & Hobby groep. Ook in deze dienst bent u van harte welkom! Na de dienst kunt u ook de werkstukken bekijken.

 

In de twee weken daaropvolgend is de kerk geopend om de expositie te bezichtigen.

Maandag 23 oktober t/m vrijdag 3 november van 14.00 – 16.00 uur.

Zondag 29 oktober na de dienst plm. van 11.00 – 12.00 uur, dan ‘s middags niet.

 

Bent u enthousiast geraakt door wat u gezien heeft of door de gesprekken die u voerde n.a.v. de expositie? Heeft u misschien zin om eens mee te doen? Voor 2024 wordt er weer een nieuw thema gekozen. Iedereen is welkom om mee te doen! U kunt zich aanmelden tijdens de openingstijden van de expositie of middels een telefoontje naar Henny Maring, 0521-515213.

 

Noot voor de redactie:

Bijgevoegd schilderij van Joyce Kooijker-van Schuylenburg.

(betekenis: stilte (bij God) vinden in de storm van allerlei gevoelens,

zoals in het oog van de storm ook stilte is).