Actualiteiten

1e zondag veertigdagentijd 2022

1e zondag veertigdagentijd 2022

  1e zondag 40 dagentijd. De schikking is gemaakt bij het verhaal dat Maria de voeten van Jezus zalft. Naast een karafje met geurige olie zien we een mediterraan kruid. Er liggen ook munten, als verwijzing naar de opmerking van Judas Iskariot; dat het geld ook...

Lees meer
SLINGER VAN VERHALEN

SLINGER VAN VERHALEN

 zondag 6 maart Grote kerk Neem een pen mee, naar de kerk als u of jij komende zondag naar de Grote kerk gaat. Daar is een dienst voor jong en oud waarin we een begin maken met de veertigdagentijd. We bereiden ons voor op het Paasfeest. Dat doen we dit jaar aan de...

Lees meer
Diaconale collecten maart 2022

Diaconale collecten maart 2022

Van de diaconie: diaconale collecten bij diensten maart 2022   Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de...

Lees meer
Potgrondactie 2022

Potgrondactie 2022

  POTGRONDACTIE, bestemd voor het ZWO-project: ‘Mikondo, voor schoolkinderen in DRCongo’. Dit jaar is er opnieuw de mogelijkheid om uw potgrond en koemest bij ons te bestellen. Voor informatie, zie het artikel in De Brug van februari.  blz. 18 Bestellen kan via...

Lees meer
GEMEENTEMAALTIJD

GEMEENTEMAALTIJD

17 MAART GEMEENTEMAALTIJD: MET EEN GOED GESPREK IN DE KLINCKE    Aanvang 19.00 uur KLINCKE open vanaf 18.30 uur. Na zo'n lange tijd elkaar niet gesproken te hebben en gezien het thema van deze avond : gastvrijheid en openheid past het goed om met elkaar deze avond te...

Lees meer
CORONAMAATREGELEN: 

CORONAMAATREGELEN: 

CORONAMAATREGELEN:  Beste gemeenteleden, Tijdens de op dinsdag 15 februari j.l. gehouden persconferentie is aangekondigd dat de coronamaatregelen zullen worden afgebouwd . Ingaande zondag 27 februari a.s. zullen alle maatregelen vervallen. Voor kerkgangers met een...

Lees meer
‘De kerkdienst zonder verwarming’.

‘De kerkdienst zonder verwarming’.

20 FEBRUARI 2022 Zondagochtend 20 februari om 9.30 uur wordt voor de 5e keer een ‘kerkdienst zonder verwarming’ gehouden. Ds. Sander van ’t Zand zal voorgaan in deze dienst. Het drukt ons ‘heel even’ met de neus op de werkelijkheid: wereldwijd zijn er door rampen...

Lees meer

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline