ZWO-PROJECT “MIKONDO”

ZWO-PROJECT “MIKONDO” voor schoolkinderen in DRCongo’.

Activiteiten projectgroep ‘Voor schoolkinderen in Mikondo, DRCongo’

Het jaar 2019 ligt alweer achter ons. Veel vrijwilligers hebben zich het afgelopen jaar ingezet om een mooi bedrag bijeen te brengen voor de school La Tulipe. De opbrengst van 2019 is € 9.160,–. Dit is als volgt tot stand gekomen: twee keer een collecte (€ 677,–); ons deel van de ‘talentenactie’ van de diaconie (€ 974,–); giften (€ 1.725,–); potgrond (€ 673,–); gebak/cake (€ 229,–); verkoopkast in de Klincke (€ 291,–); verkopen vanuit Zoer (€ 1.330,–); kniepertjes en pannenkoeken verkoop tijdens de Vestingdagen en in december (respectievelijk € 2.438,– en € 627,–) en statiegeld (€ 196,–).
Iedereen die hieraan mee heeft gewerkt, door arbeid of door het kopen van onze producten, hartelijk dank.
We hopen dat we komend jaar weer op uw medewerking mogen rekenen.
Het bestuur van Stichting Mikondo en de leiding van de school in DRCongo, feliciteren ons met het behaalde resultaat. Mieke Rang bedankt allen in Steenwijk voor de steun voor Mikondo het afgelopen jaar geboden: “Ik voel me heel kleintjes bij dit alles en o zo dankbaar dat dromen zo werkelijkheid worden door noeste vlijt en toewijding”.

Wij bedanken twee sponsors die mede gezorgd hebben voor de mooie opbrengst van de kniepertjes verkoop (€ 2.438,–) : één sponsor doneerde € 0,50 per verkocht zakje extra (over 750 zakjes was dit een bedrag van € 375,–) en O.P.A. heeft de ingrediënten gesponsord (bijna € 300,–). Totaal zijn er ongeveer 830 zakjes met 12 stuks verkocht: ruim 10.000 kniepertjes.

Statiegeldflessen. In de kerk staat een verzamelbak voor flessen. Breng hier uw lege statiegeldflessen, de opbrengst is voor de schoolkinderen in DRCongo.

Verkoopkast in De Klincke. Met allerlei leuke producten: kom eens een kijkje nemen.

Potgrond. Ook dit jaar kunt u bij ons weer potgrond bestellen. In de volgende De Brug de bestelmogelijkheden en prijzen.

Projectgroep ‘voor schoolkinderen in Mikondo, DRCongo’ Marit, Tineke, Greet, Doetie, Pieter, Margriet, Aly en Ieneke.

Kunt u niet meedoen aan de activiteiten, maar wilt u wel de schoolkinderen steunen? Dan kunt u een financiële bijdrage overmaken naar de bankrekening van taakgroep ZWO o.v.v. ‘schoolkinderen DRCongo’. Rek.nr. ZWO: NL83 RABO 0149 1081 25.
Voor actuele informatie uit Mikondo, kijk dan op de website www.mikondo.nl.

2019 ZWO-PROJECT “MIKONDO” voor schoolkinderen in DRCongo’.

Activiteiten projectgroep ‘Voor schoolkinderen in Mikondo, DRCongo’

Het jaar 2018 ligt alweer achter ons. Veel vrijwilligers hebben zich het afgelopen jaar weer ingezet om een mooi bedrag bijeen te brengen voor de school La Tulipe. De opbrengst van 2018 is een bedrag van € 5.702,– , intussen overgemaakt naar Stichting Mikondo.
Het totaalbedrag is als volgt tot stand gekomen: collecten (€ 810,–); giften (€ 530,–); potgrond (€ 390,–); gebak/cake (€ 325,–); verkoopkast in de Klincke (€ 233,–); verkopen vanuit Zoer (€ 1.108,–); kniepertjes- en pannenkoeken verkoop tijdens de Vestingdagen en Dickens (€ 1.708,–) en statiegeld (€ 598,–).
Iedereen die hieraan mee heeft gewerkt, door arbeid of door het kopen van onze producten, hartelijk dank. We hopen dat we komend jaar weer op uw medewerking mogen rekenen.

Statiegeldflessen. In de kerk staat een verzamelbak voor flessen. Breng hier uw lege statiegeldflessen, de opbrengst is voor de schoolkinderen in DRCongo.

Verkoopkast in De Klincke. Met allerlei leuke producten: kom eens een kijkje nemen.

Potgrond. Ook dit jaar kunt u bij ons weer potgrond bestellen. Hieronder de bestelmogelijkheden en prijzen.

Projectgroep ‘voor schoolkinderen in Mikondo, DRCongo’ Marit, Tineke, Greet, Doetie, Pieter, Margriet, Aly en Ieneke.

Kunt u niet meedoen aan de activiteiten, maar wilt u wel de schoolkinderen steunen? Dan kunt u een financiële bijdrage overmaken naar de bankrekening van taakgroep ZWO o.v.v. ‘schoolkinderen DRCongo’. Rek.nr. ZWO: NL83 RABO 0149 1081 25.
Voor actuele informatie uit Mikondo, kijk dan op de website www.mikondo.nl.

Nieuwsbrief dec 2018

Beter lezen download even deze pdf

feb 2018 ZWO-PROJECT “MIKONDO” voor schoolkinderen in DRCongo’.

Dit jaar is er opnieuw de mogelijkheid om uw potgrond en koemest te bestellen.
De opbrengst is voor de schoolkinderen in DRCongo.
Op de tafel bij de uitgang, liggen bestellijsten klaar waarop u uw bestelling kunt opgeven (bestellen kan via lijsten in kerk en Klincke, via e-mail en telefonisch –zie daarvoor de bestelgegevens in de flyer of in De Brug-).  Uw bestelling doorgeven kan tot uiterlijk dinsdag 27 februari. We brengen op zaterdag 10 maart de bestelling bij u thuis. Doet u ook mee?

sept 2017 Activiteiten projectgroep ‘Voor schoolkinderen in Mikondo, DRCongo’

De projectgroep heeft dit jaar niet stilgezeten, ondanks de verwachtte wisseling van het ‘goede doel’. De opbrengsten van 2017 komen nu ten goede aan de school ‘La Tulipe’. We hebben potgrond verkocht, gebak en cake op de 1e zondagen van de maand, er is een verkoopkast in de Klincke, vele verkoopdagen vanuit pand Zoer en tweemaal een collecte. De tussenstand is per eind augustus ruim € 2.500,–. En we gaan door.

Gebak/cake/koek. Verkoop van gebak en cake bij het koffiedrinken op de 1e zondag van de maand, heeft tijdens de vakantieperiode stil gelegen, maar is weer begonnen.
Tineke Dijkstra zoekt versterking van het team baksters. Wilt u/jij een aantal keer per jaar gebak, cake of koek bakken voor de school in Mikondo? Wat en hoe vaak kunt u/jij zelf aangeven: bijv. iedere maand, of eens per kwartaal, of ….. . Neem dan even contact op met Tineke: telefoon 0521-518940, of e-mail mensedijkstra@gmail.com .

Statiegeldflessen. In de kerk staat een verzamelbak voor flessen. Breng hier uw lege statiegeldflessen, de opbrengst is voor de schoolkinderen in DRCongo.

Brocantemarkt. De laatste jaren zijn we met een kraam aanwezig geweest bij de Brocantemarkt begin oktober. Ook dit jaar zullen we weer aanwezig zijn. Naast een productenkraam, willen we ook kniepertjes gaan bakken en verkopen. Wie wil meelhelpen bakken in de dagen vooraf aan zaterdag 7 oktober? Opgeven kan bij Doetie: tel. 0521-371538 of doetie.kruithof@ziggo.nl).

Etentje. In november willen we opnieuw een etentje organiseren voor gasten. Jongeren kunnen zich opgeven om deze avond te koken (samen met kok Pieter het menu samenstellen, koken enz.). Datum en locatie volgt nog. Wil je meehelpen? Aanmelden kan bij Doetie. In de volgende Brug meer info.

Bloembollen bestellen voor Mikondo. De Vrienden van Mikondo houden jaarlijks een bloembollenactie in september. Voor ons is het kort dag om daaraan mee te doen, maar t/m zondag 24 september liggen bestellijsten in de kerk en Klincke.

Projectgroep ‘voor schoolkinderen in Mikondo, DRCongo’ Marit, Tineke, Greet, Doetie, Pieter, Margriet, Aly en Ieneke.

Kunt u niet meedoen aan de activiteiten, maar wilt u wel de schoolkinderen steunen? Dan kunt u een financiële bijdrage overmaken naar de rekening van taakgroep ZWO o.v.v. ‘schoolkinderen DRCongo’. Rek.nr. ZWO: NL83 RABO 0149 1081 25.

Nieuw doel voor activiteiten van de projectgroep binnen taakgroep ZWO:
de school ‘La Tulipe’ uit Mikondo, Kinshasa DRCongo.

De school ‘La Tulipe’, opgericht in 2001 door Epi Kaluba, is gevestigd in Mikondo, een grote achterstandswijk in Kinshasa in de Democratische Republiek Congo.
In Nederland is, op initiatief van Mieke Rang en Epi Kaluba, de ‘Stichting Vrienden van Mikondo’ opgericht. Deze stichting werkt nauw samen met de Congolese partnerorganisatie ‘Projets Mikondo’. De school ‘La Tulipe’ en ook een bibliotheek, zijn onderdeel van dit sociaal-cultureel centrum.

Jaarlijks volgen ruim 500 leerlingen de lessen voor kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs. Binnenkort start een opleiding voor vakonderwijs. Na schooltijd volgen daarnaast cursussen voor volwassenen, zoals: alfabetisering, Frans, Engels, naaien en boekhouden.

Dankzij een aantal trouwe donateurs kan elke maand een vast bedrag aan ondersteuning worden overgemaakt. Ook wordt bijgesprongen bij bijzondere noden. Soms ontvangt de Stichting eenmalige grote giften. Daarmee kan dan bijvoorbeeld het hoognodige onderhoud aan de gebouwen worden bekostigd.
De school draait goed mede dankzij grote inzet van vrijwilligers.

Enkele wensen voor de school ‘La Tulipe’:

  • schoolmaaltijden voor de jongsten, die door honger vaak niet goed kunnen leren;
  • uitbreiding computers en internet;
  • projectie-apparatuur;
  • vakonderwijs voor drop-outs.

Tijdens de reis van ds. Bob Haanstra, Mense Dijkstra en Mieke Rang in juni 2015 naar DRCongo, is de school ‘La Tulipe’ ook meermalen bezocht.
Ds. Bob vertelt daarover:
‘Tijdens de Congo-reis in 2015 zijn we geregeld op bezoek geweest bij La Tulipe, een christelijke school in één van de achterstandsbuurten van Kinshasa. Mieke Rang was al sinds jaren daadwerkelijk betrokken geraakt met het wel en wee van deze basis- en middelbare school.
We hebben vele gesprekken gehad met de leiding en de leerkrachten van deze school. Stuk voor stuk enthousiaste en capabele mensen, die in deze achterstandswijk zich met energie inzetten om kinderen onderwijs te geven met minimale middelen. De school ontvangt bijna geen steun van de overheid en ook de ouders van de kinderen zijn niet bemiddeld genoeg om financieel bij te dragen. Het was echt bewonderenswaardig om te zien wat er toch werd bereikt.
Maar we zagen ook wat er ontbrak: er was geen geld voor het noodzakelijke onderhoud van de gebouwen, tekort aan up to date leermiddelen, noodzakelijke extra projecten waren niet mogelijk (bv. schoolmaaltijden voor de kinderen).
Daarom vatten we toen al het plan op om voor deze christelijke school, in één van de armste wijken van Kinshasa, financiële steun te zoeken.’

En nu biedt de zelfstandigheid van het kinderinternaat van ds. Tshisumpa, de mogelijkheid om dat plan daadwerkelijk uit te gaan voeren.
De leden van de projectgroep zijn eensgezind en gaan door onder de naam ‘Voor schoolkinderen in Mikondo, DRCongo’. Taakgroep ZWO en Werkgroep Diaconaat sluiten zich hierbij aan.

Wilt u meer weten over deze school en bijv. de foto’s bekijken van het bezoek in 2015, bekijk dan de website www.mikondo.nl .

Wij gaan ervoor! Wij hopen en vertrouwen ook op uw steun en medewerking.
Projectgroep ‘Voor schoolkinderen in Mikondo, DRCongo’: Marit Buizer, Tineke Dijkstra, Greet Haasjes, Doetie Kruithof, Pieter en Margriet Plomp, Aly Steenbergen en Ieneke Wubs.

Foto: schoolkinderen La Tulipe, augustus 2017

sept 2017

Afsluiting van onze betrokkenheid bij het kinderinternaat in Kinshasa.

Wat een verrassende ontwikkeling: het kinderinternaat van ds. Tshisumpa in Kinshasa heeft onze hulp niet langer nodig!

Dit bericht zat er al een aantal maanden aan te komen, maar om alle betrokkenen te informeren en een vervolg doel voor de activiteiten van onze projectgroep te bepalen, heeft enige tijd gevraagd. Over het nieuwe doel in een ander bericht meer.
Nu eerst terug naar het kinderinternaat.

De hulp van onze Protestantse Gemeente Steenwijk (PGS) aan het kinderinternaat ‘Centre Révérend Tshisumpa’ in Kinkole heeft altijd gelopen via de Stichting Vrienden van Congo uit Wilhelminaoord. Mieke Rang was daarvoor de contactpersoon. In het Centre worden ruim 120 ex-straatkinderen opgevangen en geresocialiseerd. Onderwijs is hierbij een sleutel voor hun toekomst.
Onze steun was de laatste jaren gericht op het verwezenlijken van een Multifunctioneel Onderwijs Centrum (MOC), waar naast onderwijs ook de mogelijkheid aanwezig is om producten uit de eigen werkplaatsen te showen en te verkopen.

Steun vanuit Nederland is er altijd op gericht geweest om de zelfredzaamheid te bevorderen (deze steun kwam o.a. uit Katwijk, Amersfoort, Driebergen, Aalsmeer en Haarlem, Steenwijk en vele particulieren). In de loop van vele jaren zijn hiervoor o.a. de volgende mijlpalen te noemen: (2002) een gebouw op eigen terrein met slaapzalen, kantoor, magazijn en keuken; (2007) gebouw en inrichting Internetcafé; (2009); gebouw met vier leslokalen; (2011) gebouw met toiletten en douches, aanleg regenwateropvang; (2012) gebouwen voor praktijkopleidingen naaien en timmeren met machines; (2013) gebouw met vier klaslokalen; (2015/2016) Multifunctioneel Onderwijs Centrum met verkoopruimte; (2016, gerealiseerd met eigen middelen) aanleg verbeterde stroomtoevoerleidingen en een installatie voor het oppompen en opslaan van drinkwater op eigen terrein.

De onderwijsfaciliteiten die op het Centre geboden worden zijn: basisonderwijs, brugklassen, VWO en beroepsopleidingen naaien en timmeren.
Het aantal leerlingen is gestegen van 300 in 2013 naar ruim 600 heden (verdeeld over lager onderwijs en vervolgonderwijs, inclusief de vakopleidingen).
Het zijn daarbij niet alleen de kinderen die intern wonen die onderwijs krijgen, maar kinderen uit de wijde omgeving maken hier ook gebruik van.

Momenteel heeft het Centre de volgende middelen tot haar beschikking om eigen inkomsten te genereren: verkoop van kleding uit het naaiatelier (bijv. schooluniformen), producten uit de timmerwerkplaats (tafels, stoelen, kasten, bedden enz.), water.

Naast de eigen inkomsten is er nu ook steun van de Congolese overheid.
Pasteur Tshisumpa heeft er sinds eind 2016 een overheidsfunctie erbij.

Terugkijkend kan van een succesvol project worden gesproken. Het aantal kinderen dat van straat is gehaald of uit de gevangenis is in de loop van die jaren opgelopen richting 4000. Dankzij goede nazorg en controle door sociaal-juridische medewerkers is het percentage terugval laag. Inmiddels zijn heel wat oud-pupillen heel goed terecht gekomen, hetzij in het hoger onderwijs, hetzij op de arbeidsmarkt met een eigen bedrijfje.

Een hartelijke groet en de beste wensen namens Pasteur Tshisumpa en zijn familie en de medewerkers in DRCongo.

Wij, de medewerkers en betrokkenen uit Steenwijk, zijn blij en dankbaar dat wij ons steentje hebben kunnen bijdragen om dit mee te helpen realiseren.
Wij wensen Pasteur Tshisumpa, zijn gezin en medewerkers Gods Zegen toe voor de toekomst.

Projectgroep straatkinderen: Marit Buizer, Tineke Dijkstra, Greet Haasjes, Doetie Kruithof, Pieter en Margriet Plomp, Aly Steenbergen en Ieneke Wubs.

Hier bevindt u zich:
Home » Mikondo » ZWO-PROJECT “MIKONDO”

Mikondo berichten