Liturgisch bloemschikken

Bloemschikken

Op bijzondere dagen en hoogtijdagen wordt er een symbolische bloemschikking gemaakt n.a.v. de liturgie in de eredienst.

Bij de meeste schikkingen is een korte tekst.


Pasen 2021

Pasen 2021

Pasen WOORDEN BIJ DE LITURGISCHE SCHIKKING: Pasen. Wie God lief heeft moet ook anderen liefhebben. De steen is weggerold. Alles staat weer open. De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen? Nu kunnen we vol vertrouwen delen wat Hij ons gaf. Hij...

6e zondag veertigdagentijd 2021

6e zondag veertigdagentijd 2021

   6e zondag WOORDEN BIJ DE LITURGISCHE SCHIKKING: De doden begraven We zorgen voor de doden omdat we zorgdragen voor elkaar tot het einde. Ieder leven is van waarde. Ieder leven wordt gezien. We noemen iemands naam en geven hem of haar  een plek. We spreken onze hoop...

5e zondag veertigdagentijd 2021

5e zondag veertigdagentijd 2021

   5e zondag WOORDEN BIJ DE LITURGISCHE SCHIKKING: De hongerigen te eten geven Voedsel is de basis van ons bestaan. We hebben gebeden voor een zegen over onze oogst. Nu zien we de zaden ontkiemen. We vieren een begin van een goede oogst Maar we kunnen alleen echt van...

4e zondag veertigdagentijd 2021

4e zondag veertigdagentijd 2021

WOORDEN BIJ DE LITURGISCHE SCHIKKING:  4e zondag:  De naakten kleden.   Kleding biedt ons bescherming tegen hitte,  tegen kou en tegen de blikken van andere mensen. Ook vertellen we met onze kleding graag iets over wie we zijn en hoe we ons voelen. We kleden ons...

3e zondag veertigdagentijd 2021

3e zondag veertigdagentijd 2021

WOORDEN BIJ DE LITURGISCHE SCHIKKING: 3e zondag:De vreemdeling onderdak bieden. Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten . In de eerste plaats omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed...

Hier bevindt u zich:
Home » Home » Activiteiten » Liturgisch bloemschikken

Berichten bloemschikken

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline