Vakantie Bijbel Week

DINSDAG 17 augustus 2021.

Voor het eerst zal  onze gemeente gastheer/gastvrouw voor de  Vakantie Bijbel Week  zijn. Door de corona wordt het echter 1 ochtend en is ook het programma aangepast.  De organisatie van deze week wilde het wel doorlaten gaan, zodat de kinderen dit jaar toch weer iets kunnen merken van de Vakantie Bijbel Week! Volgend jaar hopen ze op een uitgebreider programma als vanouds!

Het alternatief is dat er een vossenjacht georganiseerd gaat worden voor de basisschooljeugd , met als vertrek – en eindpunt ons kerkplein, en bij slecht weer, wijken we uit naar de kerk.

De jeugd zal getrakteerd worden op limonade en cake en bij mooi weer sluiten we af met pannenkoeken.

De vossenjacht zal gehouden worden op dinsdag 17 augustus van 10.00 tot 13.00 uur op het kerkplein van de Grote kerk. Deze ochtend is bestemd voor alle kinderen van de basisscholen, gelovig of niet gelovig, dat doet er niet toe, immers onze Heer is er voor iedereen.

Wij willen graag weten  op hoeveel kinderen we kunnen rekenen, dus graag even aanmelden bij: Alma van Bruggen, e-mail : alma.vanbruggen@gmail.com of Bertine Paulus ,machielbertine@hotmail.com

Werkgroep Missionair Gemeente Zijn

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » Vakantie Bijbel Week